Szanowni Państwo,

z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 kwietnia zmarł Stanisław Przyborowski – długoletni Członek Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach, Przewodniczący Spotkań Komitetu Budowlanego.

Msza św. żałobna odbyła się w sobotę, 29 kwietnia w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Żorskiej w Tychach.

 

Stanisław Przyborowski
(13.11.1949 – 26.04.2017)

Przez ponad 40 lat związany był z branżą budowlaną, pracował bezpośrednio w wykonawstwie, pełniąc obowiązki służbowe na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, przy realizacji kontraktów krajowych i zagranicznych. Posiadał wykształcenie wyższe techniczne i profesjonalne doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego oraz ochrony środowiska.

Od 1997 roku pełnił funkcję społeczną Członka Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz Przewodniczącego Komitetu Budowlanego. To właśnie dzięki jego staraniom i zaangażowaniu kilkanaście lat temu powstał Komitet Budowlany, który integruje lokalne i regionalne przedsiębiorstwa z branży budowlanej i instalacyjnej.

Stanisław Przyborowski jako członek Zarządu OIPH w Tychach czynnie angażował się w propagowanie informacji wśród lokalnych przedsiębiorców, związanych z aktualnymi zmianami w prawie budowlanym. Z ramienia OIPH brał udział w pracach Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia, określającej kierunki rozwoju rynku pracy na terenie powiatu. Był członkiem i delegatem na Zjazdy Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W 2013 r. został powołany przez Prezydenta Miasta Tychy na członka Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego Urzędu Miasta Tychy.

Odznaczony Złotą Odznaką Honorową Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego.