Już po raz trzynasty odbyło się Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców, które zorganizowała Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach. Podczas gali firmy zrzeszone w Izbie spotykają się, by wspólnie podsumować miniony rok. Coroczne spotkania są również okazją do uhonorowania statuetką Integratora Roku osób, które w minionym roku wniosły szczególny wkład w integrację środowiska lokalnego wokół spraw istotnych i znaczących nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla społeczności lokalnej.

W Noworocznym Spotkaniu Przedsiębiorców, które odbyło się w czwartek 24 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach, wzięło udział ok. 200 osób. Znamienitych gości – przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich, prezesów izb gospodarczych, przedstawicieli biznesu województwa śląskiego oraz największych firm tyskich powitał prezes OPIH Zbigniew Gieleciak.

Wśród dotychczas wyróżnionych są osoby reprezentujące różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego naszego miasta: ks. prałat Józef Szklorza, prof. Ewa Okoń-Horodyńską i prof. Marek Szczepański, płk Zbigniew Piątek, Danuta Pietras, Tadeusz Cieślik, Tomasz Kordon, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Ewa Stachura-Pordzik, Katarzyna Ptak, Małgorzata Handzlik, Andrzej Skowroński, Wiesława Sieczka (Tyskie Hospicjum), Danuta Wencel, Michał Gramatyka. Każda z osób wyróżnionych to szczególna osobowość naszego miasta, wybitna postać życia społecznego lub gospodarczego.

– Dziś wyróżnimy statuetką i dyplomami Integratora Roku 2012 osoby, których aktywność na różnych polach ich działania przyczyniła się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak również integracji różnych środowisk: zarówno gospodarczych, na płaszczyźnie ekologii, jak i w obszarze działań społecznych. To między innymi działalność tych osób powoduje, że nasze miasto się rozwija. Osób i instytucji, które należałoby dostrzec i wyróżnić jest wiele, ale dziś wyróżnimy tylko niektóre z nich – powiedział Zbigniew Gieleciak. – W dobie narastającego kryzysu gospodarczego, w dobie pogarszającej się sytuacji gospodarczej nie tylko przedsiębiorstw, ale także na rynku pracy rośnie społeczne zapotrzebowanie na ludzi czynu, na ludzi którzy podejmują się działania na rzecz innych, którzy widzą, potrafią, a nade wszystko chcą działać więcej niż wynika to z ich obowiązków. Ci ludzie budują podwaliny społeczeństwa obywatelskiego, w którym zagospodarowana może być aktywność każdego mieszkańca. Takich działań, takich inicjatyw potrzeba coraz więcej.

Wyróżnienie otrzymał Marek Mrówczyński, prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o. o., za promowanie postaw proekologicznych i edukacji ekologicznej. Drugie wyróżnienie odebrał Witold Botor, dyrektor Ośrodka św. Faustyny za działalność charytatywno-opiekuńczą.

Nagroda główna Integratora 2012 przypadła Henrykowi Borczykowi za kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i ekologicznych. Jako prezes Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy rozpoczął integrację przedsiębiorców w mieście.  Będąc mocno zaangażowanym w sprawy lokalnych kupców, uczestniczył w projekcie powstania Tyskich Hal Targowych. Z perspektywy czasu szczególnie widoczna jest integracja środowiska kupieckiego.  Stworzone w tym miejscu warunki do prowadzenia działalności handlowej pozwoliły i pozwalają na kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Będąc wiceprezydentem Tychów ds. infrastruktury, zjednoczył mieszkańców wokół problemu związanego z niską emisją. Wdrożył kompletny program walki z zanieczyszczeniem powietrza „Program ograniczenia niskiej emisji z domów jednorodzinnych”, zdobywając na jego realizację środki zewnętrzne.  W 2200 tyskich domach udało się wymienić piece węglowe na ekologiczne źródła ciepła, co zdecydowanie poprawiło jakość powietrza w Tychach. Równolegle z ochroną powietrza,  zainicjował i nadzorował wdrożenie  jednego  z pierwszych na Śląsku  programu  selektywnej zbiórki odpadów.

Galę uświetnił występ muzyczny zespołu Kulisz Trio. Stworzony został przez Adama Kulisza, który jest obecny na polskiej scenie muzycznej od 25 lat. Zespół grał na wielu festiwalach m.in. na Festiwalu im. Ryszarda Riedla Ku Przestrodze czy Rawa Blues. Przede wszystkim jednak Kulisz Trio to setki zagranych koncertów klubowych i plenerowych. Muzyka zespołu z płytą Bluesletter gościła na antenie polskiego radia (Program III) w audycjach Wojciecha Manna, Jana Chojnackiego, Piotra Barona, a także w audycjach autorskich m.in. w kultowych „Okolicach Bluesa” Andrzeja Jerzyka.