Tyska fabryka STORA ENSO Poland była miejscem pierwszego powakacyjnego spotkania przedsiębiorców w ramach Tyskiego Klubu Biznesu. Wizyta w zakładzie odbyła się 25 września 2012r. W spotkaniu wśród licznie przybyłych przedsiębiorców uczestniczył Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz Dyrektor PUP w Tychach Katarzyna Ptak.
Na wstępie głos zabrał Prezes Zarządu OIPH w Tychach, który przywitał gości i podziękował za zaproszenie przedsiębiorców na spotkanie z firmą. Prezes Gieleciak podsumował dwa prowadzone równolegle przez Okręgową Izbę projekty unijne, które pozwolą założyć w naszym mieście prawie 100 nowych firm. Na ten cel OIPH pozyskała blisko 5 mln złotych. Wspomniał również o misji wyjazdowej do Armenii, której współorganizatorem była Izba oraz planach wyjazdu misyjnego do Chorwacji.

Następnie głos zabrał Prezydent Andrzej Dziuba, który opowiadał o aktualnych inwestycjach miasta Tychy m.in. przebudowie DK 1 oraz planach na najbliższe miesiące tzn. budowę aquaparku,  mediateki  oraz nowej siedziby sądu rejonowego. Pan Prezydent wspomniał również i pogratulował sukcesów Adamowi Bieleckiemu, który był gościem Tyskiego Klubu Biznesu w czerwcu br. W połowie lipca zdobył szczyt K2, drugi co do wielkości szczyt świata.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach przedstawiła aktualne możliwości pomocy dla przedsiębiorców ze strony Urzędu. Zachęcała pracodawców do organizowania staży w swoich firmach dla młodych ludzi, którzy  stanowią najliczniejszą grupę bezrobotnych. Zapewniła, że na realizację staży Urząd Pracy ma jeszcze zabezpieczone  pieniądze. Kolejną formą wsparcia zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób bezrobotnych, szczególnie długotrwale, jest dofinansowanie miejsca pracy. Z tego tytułu firmy mogą liczyć na 18 tysięcy. zł. Trzecią formą pomocy jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i organizowanie dla nich specjalistycznych kursów. W najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia obsługi wózków widłowych oraz  kas fiskalnych. Pani dyrektor przedstawiła również dane statystyczne bezrobocia w Tychach, które wynosi 5,8 %. Plasuje to miasto Tychy na 2 miejscu pod względem najmniejszego współczynnika bezrobocia w województwie i na 9 w kraju.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego S.A. z Katowic, którzy przedstawili ofertę preferencyjnych pożyczek dla małych i średnich firm w kwocie do 600 tysięcy złotych.

Profesor Fryderyk Prochaczek, wybitny kardiolog, przedstawił zebranym skalę zagrożeń jakie wpływają na kondycję naszego zdrowia, w szczególności na serce.  Przedstawił kilka prostych ćwiczeń, które mogą wzmocnić nasze zdrowie.

Pan Tomasz Żebrowski, wiceprezes STORA ENSO, zaprezentował gałęzie działalności firmy. Stora Enso to światowy lider produkcji opakowań, zatrudniający łącznie ponad 30 tys. pracowników. Koncern wywodzący się ze Skandynawii jest obecny na każdym z kontynentów. Szczególną aktywność firma wykazuje na rynkach azjatyckich. Co ciekawe, firma zajmuje się produkcją papieru wykorzystując do tego w znacznej mierze własne plantacje drzew. Ich opakowania znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu. Największym zakładem Stora Enso w Polsce jest zakład w Ostrołęce. Oprócz produkcji papieru firma, zajmuje się również produkcją maszyn pakujących. Bardzo istotne dla firmy jest podejście proekologiczne. Działania te koncentrują się na pozyskiwaniu surowców wtórnych. Dyrektor Jacek Goczoł w swoim wystąpieniu przedstawił zakres działalności zakładu oraz oprowadził wszystkich uczestników spotkania po tyskiej fabryce.