W dniach 12-13 kwietnia 2016 miała miejsce Konferencja „Szansa na rozwój” w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w Tychach. Wydarzenie, organizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach, stanowiło wyjście naprzeciw potrzebom lokalnych firm i pracodawców. Podczas pierwszego dnia konferencji przedstawiane były możliwości wsparcia finansowego dla firm, w tym w  zakresie wsparcia dla innowacji. W drugim dniu omówiono zmiany w ubezpieczeniach społecznych, ustawach podatkowych oraz prawie pracy. Dużym powodzeniem cieszyły się też bezpośrednie konsultacje z przedstawicielami instytucji oraz urzędów, biorących udział w seminarium. Tyscy przedsiębiorcy mieli okazję porozmawiać na temat możliwości rozwoju własnych firm, jak również zapoznać się z dość istotnymi zmianami w prawodawstwie, dotyczącymi m.in. umów cywilno-prawnych.

Obecnie mamy do czynienia z dość znacznymi opóźnieniami jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W zasadzie dopiero pod koniec ubiegłego roku zostały uruchomione pierwsze konkursy a realne możliwości pozyskania dotacji pojawią się w roku bieżącym. Konieczne jest więc przybliżenie lokalnym firmom nie tylko samych możliwości, ale konkretnych terminów, warunków aplikowania, kwot dofinansowania, zakresów wsparcia, tak by każdy przedsiębiorca mógł sam ocenić realne możliwości rozwoju własnej działalności i pozyskać na ten rozwój środki – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes OIPH w Tychach.

PREZENTACJE DO POBRANIA:

DZIEŃ I, 12 kwietnia 2016

Jak wzmocnić potencjał firm środkami zewnętrznymi?

9.45 – 10.00  Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.15  Powitanie, Katarzyna Ptak, Dyrektor PUP w Tychach, Zbigniew Gieleciak, Prezes OIPH w Tychach

10.15 – 10.45  Fundusze Europejskie dla MŚP – szansą dla ich rozwoju, Andrzej Kwaśniewski, Kierownik Głównego Punktu Informacyjnego, Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Śląskim Wydziału Rozwoju Regionalnego

10.45 – 11.15  Wsparcie na innowacje, prace B+R oraz technologie informacyjno-komunikacyjne dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020, Adriana Witkowska-Konieczny, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

11.15 – 11.45  Wsparcie pożyczkowe na dla sektora MŚP udzielane przez Fundusz Górnośląski SA w Katowicach, Wojciech Zbróg, Fundusz Górnośląski

11.45 – 12.15  Możliwości wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pracy, Katarzyna Ptak, Dyrektor PUP w Tychach

13.00  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II, 13 kwietnia 2016

Czy zmiany przepisów prawa ubezpieczeniowego, podatkowego i pracy są szansą na rozwój?

10.00 – 10.15  Rozpoczęcie konferencji

10.15 – 10.45  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2016 roku, Wiesława Krukowska, Wydział obsługi Klienta i Korespondencji, Oddział ZUS w Rybniku

10.45 – 11.15  Zmiany w ustawach podatkowych na rok 2016 oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dot. przedsiębiorców, Mirosława Pilszek, Joanna Polańska, Urząd Skarbowy w Tychach

11.15 – 11.45  Zmiany w przepisach prawa pracy, Jagoda Doroszko, Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

12.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Miejsce: Hotel TYCHY, al. Jana Pawła II 10

Galeria zdjęć: