Zapraszamy do udziału firmy polskie w Polsko-Chorwackim Forum Gospodarczym, które odbędzie się 19 stycznia 2016 r. w Katowicach.

Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze skierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw ze strony polskiej i chorwackiej. Na Forum w trakcie sesji plenarnej zostaną zaprezentowane możliwości i korzyści dla biznesu na rynku chorwackimi. W Forum udział wezmą specjaliści i eksperci rynku polskiego i chorwackiego. Następnie w bezpośrednich spotkaniach b2b uczestnicy Forum będą mogli spotkać się i rozmawiać o swoich propozycjach biznesowych.

Do udziału w Forum zapraszamy firmy z wielu branż, między innymi z branży metalowej, maszynowej, turystycznej, energii odnawialnej, produkcji biomasy, przemysłu drzewnego, meblarskiego, chemicznego i inne firmy zainteresowane współpracą na rynku chorwackim, chcące uruchomić produkcję, usługi, założyć oddziały, czy też spółki prawa handlowego. Chorwacja to kraj dynamicznie rozwijający się, członek UE, otwarty na wszelkiego rodzaju inwestycje na własnym terenie, dysponujący największymi funduszami unijnymi w nowej perspektywie finansowej. Korzenie słowiańskie, podobny język, znakomicie rozwijające się relacje polityczno-gospodarcze, wzrost wymiany gospodarczej w ostatnich latach otwierają dzisiaj drzwi do kontaktów gospodarczych dla polskich firm, na wielu płaszczyznach. Organizowane Polsko-Chorwackie Forum Gospodarcze będzie właśnie otwarciem takich drzwi dla polskich firm do współpracy z biznesem chorwackim. Należy też podkreślić, że Chorwacja może być miejscem do dalszej ekspansji na tereny całych Bałkanów.

Do udziału w Polsko-Chorwackim Forum Gospodarczym serdecznie zaprasza
Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie

Do udziału w Forum należy się zgłosić poprzez Okręgowe i Regionalne Izby Gospodarcze.