Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na „Tyszankę Liderkę Roku 2022”, organizowanym wspólnie przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Stowarzyszenie Tyskie Szpilki.

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATKĘ DO KONKURSU
TYSZANKA LIDERKA ROKU 2022!

Do 5 marca 2023 czekamy na zgłoszenia kandydatek do I edycji konkursu TYSZANKA LIDERKA ROKU 2022.

🏆Kogo wybieramy?

Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Tyszanka Liderka Roku 2022” kobiety, która podejmuje wyróżniające się działania na rzecz szeroko rozumianej społeczności miasta Tychy w obszarze społecznym, biznesowym, naukowym lub artystycznym.

🏆Jak możemy zgłaszać kandydatki?

Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście, drogą pocztową lub e-mailowo wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs.tyszanka@gmail.com

🏆Kto i jak wybiera laureatkę?

Wszystkie zgłoszone kandydatury będą oceniane przez Kapitułę Konkursu oraz w trakcie głosowania na stronie Konkursu, wg kryteriów opisanych w Regulaminie.

🏆Kiedy i jak poznamy wyniki konkursu?

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetki nastąpi w dniu 21 marca 2023 r. podczas konferencji: „ESG – biznes społecznie odpowiedzialny z perspektywy kobiecej” w tyskiej Mediatece.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WERSJA .DOC)

UWAGA! TERMIN NA ZGŁASZANIE KANDYDATEK ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY
DO DNIA 6 MARCA 2023 r. (WŁĄCZNIE).