Styczeń 2015 roku stał się nowym wyzwaniem dla firm i organizacji w zakresie ochrony danych osobowych. Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014 r. nakłada określone wymagania kontrolno-sprawozdawcze na firmy i organizacje administrujące danymi osobowymi oraz daje możliwość wyboru formy nadzoru nad ochroną danych osobowych.

Jedną z możliwych form jest powołanie i zarejestrowanie w GIODO osoby ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji), mającej za zadanie nadzorowanie ochrony danych w firmie lub w organizacji. Drugą formą jest wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przez Zarządy, dyrekcje lub właścicieli firm czy organizacji. Przez pół roku, do 30 czerwca 2015 r. istnieje jeszcze jedna forma, tzw. forma przejściowa.

Jeśli dołoży się do tego zmiany, jakie wprowadzono w roku 2012, poprzez zmianę Ustawy Prawo działalności gospodarczej, a dotyczące rozszerzenia katalogu zbiorów danych osobowych podlegających Ustawie o ochronie danych osobowych (np. firmy typu działalność gospodarcza lub spółka cywilna lub inna spółka osobowa należą do tych zbiorów i trzeba spełnić wobec nich wszelkie wymagania wynikające z obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych), to zakres czynności do zrealizowania wymagań prawnych i nadzoru nad ochroną danych osobowych znacznie się powiększa.

OIPH, chcąc pomóc swoim członkom we wprowadzeniu właściwych zmian i we wdrożeniu wymaganych procedur, zaprasza Państwa na szkolenia, a także proponuje wykonanie audytów stanu aktualnego z raportowaniem niespełnionych na dzień audytu wymagań prawno-organizacyjno-technicznych lub pomaga wdrożyć całość dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych firmom czy organizacjom, które dotychczas tego nie zrobiły.

Na początek proponujemy dwie formy pomocy swoim członkom:
1.    Szkolenia podsumowujące całość zagadnienia ochrony danych osobowych na rok 2015, zgodnie z agendą podaną w dalszej części niniejszego zaproszenia (terminy będą na bieżąco ustalane, obecnie zapisy trwają na terminy: 20 lutego 2015 r. i 5 marca 2015 r.).
2.   Audyty u Państwa w firmach, zakończone raportem i wytycznymi do wykonania (termin do indywidualnego ustalenia z firmą lub z organizacją).

W agendzie szkolenia znajdują się takie elementy jak:
1.    Atrybuty bezpieczeństwa informacji.
2.    Bazy danych osobowych w firmach u uczestników szkoleń i wymagania ich dotyczące.
3.    Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych.
4.    Wymagania prawne, organizacyjne i techniczne w ochronie danych osobowych.
5.    Wymagania dot. posiadania dokumentacji zgodnej z rzeczywistą sytuacją organizacyjną firmy.
6.    Problemy związane z powierzeniem i z udostępnieniem danych osobowych.
7.    Wymagania dot. nadzoru nad ochroną danych osobowych i ew. powołania ABI – najnowsze zmiany.
8.    Konsekwencje nie wykonania ww. wymagań.

Cena szkolenia wynosi 260,00 zł netto/os. Przy każdej kolejnej osobie z danej firmy naliczany jest rabat w wysokości 10%.

Serdecznie zapraszamy!