Pierwsze w tym roku spotkanie Tyskiego Klubu Biznesu odbyło się w Zakładzie Wytwarzania Tychy, należącym do TAURON Ciepło, jednego z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce i Europie. Spółka powstała we wrześniu 2011 r. w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw ciepłowniczych PEC Katowice S.A. i PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Włączenie z końcem kwietnia 2012 r. kolejnych spółek energetycznych do TAURON Ciepło S.A. zakończyło kolejny etap łączenia spółek w ramach budowy Obszaru Ciepło w strukturach TAURON Polska Energii S.A. Do TAURON Ciepło dołączyły byłe: Elektrociepłownie Tychy, EC Nowa oraz Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze. Z początkiem stycznia br. do Spółki włączono Elektrociepłownię Katowice oraz udziały w spółkach zależnych SCE Jaworzno Sp. z o.o., Therma Bielsko-Biała Sp. z o.o., Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., PEC Ruda Śląska Sp. z o.o. oraz PEC Tychy Sp. z o.o.

Zebranych na spotkaniu w Tychach gości przywitał serdecznie Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Henryk Borczyk, laureat narody Integratora Roku 2012, oraz Prezes OIPH Zbigniew Gieleciak. Tyski Klub Biznesu od 10 lat tworzy platformę spotkań dla członków OIPH, ale również tych wszystkich, którzy przyczyniają się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak również integracji różnych środowisk gospodarczych, na płaszczyźnie ekologii, jak i w obszarze działań społecznych. Prezes OIPH krótko wspomniał o czterech projektach unijnych, które aktualnie realizuje Izba w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Tychach, Mikołowie i Pszczynie. Zaprosił wszystkich zebranych do udziału w kolejnych spotkaniach m.in. Śniadaniu Izbowym, Komitecie Budowanym oraz gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.

Dyrektor Departamentu Rynku i Ciepła TAURON Ciepło S.A. pan  Grzegorz Bednarski przybliżył historię spółki. Produkty firmy przedstawił pan Marek Sztuka, natomiast o prowadzonych modernizacjach w TAURON Ciepło S.A. opowiedział Dyrektor Zakładu pan Piotr Kowalczyk.

oiph_spotkanie_w_elektrocieplowni_mg_5Niezwykle ciekawy jest projekt, który zakłada przebudowę kotła BC-35. Jest ona konieczna m.in. ze względu na potrzebę dostosowania bloku ciepłowniczego do zaostrzonych norm emisyjnych, które będą obowiązywały od 2016 roku. Na ich podstawie, praca obecnie wykorzystywanych jednostek wytwórczych nie mogłaby być kontynuowana. Spółka dzięki dofinansowaniu projektu wprowadza nowoczesne technologie spalania paliwa (mniej szkodliwe dla środowiska) oraz uruchamia produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Stosowanie biomasy w procesie spalania zamiast węgla, ograniczy powstawanie odpadów (żużlu i popiołów) oraz zmniejszy emisję szkodliwych substancji do powietrza (m.in. tlenków azotu i tlenku węgla). Ponadto realizacja projektu zapewni ciągłość produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji śląskiej.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba, który przedstawił plany inwestycyjnego naszego miasta. Nadal trwają prace przy przebudowie DK 1 oraz inwestycjach komplementarnych. Bezkolizyjnie będzie można przejechać przez Tychy w przyszłe wakacje. Wkrótce rozpocznie się budowa stadionu miejskiego i parkingu wielopoziomowego koło lodowiska, remont sieci trolejbusowej, a tabor zostanie wzbogacony o 15 nowych trolejbusów. W tym roku kolejny etap rewitalizacji Paprocan to zagospodarowanie terenu aż do Zrembu; powstanie również wioska żeglarska. Dzięki programowi Jessica powinna zakończyć się trzecia część inwestycji przy zespole szkół municypalnych, gdzie powstanie mediateka i kino studyjne. Oczywiście, nadal trwają prace związane z aquaparkiem.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach krótko przedstawiła aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Na pomoc dla osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych z zakładów w ramach pieniędzy uruchomionych z Funduszy Pracy są środki na wyposażenie stanowiska pracy (20 tys. zł), prace interwencyjne, szkolenia indywidualne i refundacje kosztów zatrudnienia. Najprawdopodobniej od przyszłego roku będą dostępne preferencyjne pożyczki dla bezrobotnych w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ciekawym punktem spotkania była wycieczka po terenie Zakładu Wytwarzania Tychy, w trakcie której dyrektor Kowalczyk opowiadał o kolejnych etapach inwestycji. Uczestnicy spotkania zobaczyli miejsce przeładunku i spalania biomasy, a także komputerowe centrum, gdzie przez cały czas pracownicy obserwują prawidłowość pracy różnych maszyn czy miejsce składowania odpadów.